Mis on Cob? 
Prindi leht  

Maapinna pindmisest kihist saadud savikas muld on tõenäoliselt maailma kõige levinum ehitusmaterjal. Cob  sõna tuleneb vanast inglise sõnast, mis tähendas kamakat või ümmargust massi. Tänapäeva cob tehnikas ehitades puuduvad piirid, sest savimullast, liivast ja põhust segu plastilisus võimaldab voolida just selliseid vorme nagu soovid ja teisalt saab samast materjalist ehitada ka katust kandvaid seinakonstruktsioone. Seega võimaldab savi-liiva-põhu segu (cob) rajada hoonet ilma puitkarkassi kasutamata. Jeemenis võib leida isegi 12-korruselisi cob-tehnikas maju. Märksa külmemas kliimas Kanadas, võime aga kohata kahekorruselisi põhumaja ja cobmaja hübriidtehnikas kodusid, kus põhupakid väljapool, cob sees. Permakultuur.
Sajandeid tagasi valminud cob tehnikas ehitistes võeti reeglina savimuld hoone kõrvalt sellisel kujul nagu ta maapinnas oli.  Vaid konstruktsiooni tugevdamiseks ja materjali sidumiseks lisati  savimassi linaluid, põhku või muud bioloogilist materjali. Eestis näiteks lisaks eelnevatele ka kuuseoksi, kanarbikku või kadakat. Liiva või kruusa lisati harva.
Kaasaegne, teadlikkus vahekorras cob-segu võimaldab lisaks seinale ehitada ka mööblit (diivanid, toolid, ümarad riiulid), rajada  uksekaari või valmistada ümaraid kaminaid (ahjusid). Sõltuvalt kasutusotstarbest erineb ka segu koostis. Ühtlase kvaliteediga segu saab jalgadega koormakattel või augus segades. Lisaks mõjub selline segamisviis ka teraapiliselt ja kutsuvalt võimalikele talgulistele. Tunnetad oma kehaga ühendust maaga!  Segada võib ka erinevate traktoritega, kuid segu kvaliteet tuleb ebaühtlasem.
Cob savimaja tehnika on maailmas kiiresti hakanud levima paarkümmend aastat tagasi, kui Walestist pärit endine arhitekt Ianto Evans arendas edasi ürgset savimaja ehitamise meetodit ja lõi tehnika, mis on jõukohane iseehitajatele. Tänu cob tehnika universaalsusele saab cob-segu abil ehitada ka väga väikeste kuludega. Põhja-Ameerikas on mitmeid näiteid, kus kasutades katusel ümarat kõverpuitu on saadud kvaliteetne kodu vaid 500$ eelarvega, kuid cob-tehnikas võib ehitada ka tavaehitusest kallimalt, sest erinevate nishide, kaarte ja savimööbli valmistamine vajab aega.
Põhupaki-cob hübriidtehnika korral seotakse põhupakid cob seguga omavahel nagu tellised (ilma läbiva vuugita).  Ühendades põhupakid omavahel cobiga saab väga jäiga seina, mis vajub võrreldes  põhupaki seinaga minimaalselt. Seega puudub vajadus ehitada pingutusrihmade, puitkonstruktsiooni  või nurgatugedega, mis omakorda teeb põhupaki-cob seina ehitamise nauditavamaks kogemusteta iseehitajale. Paigaldades põhupakid väljapoole  serviti (ca 38-40cm) ja õhukese cob seina (ca 10-15cm paksune) sissepoole,saab ühendada põhumaja soojustus omadused ja cob seina soojust akumuleerivad omadused. Lisaks hoiab põhupakkide vahel ja vastas olev cob põhupakke, kuna savi tõmbab ca 800x kiiremini niiiskust kui põhupakk.
Vt cob segust puhkenurki, mida oleme rajanud talgute ja koolituste käigus.
                              

 


Põhupaki, Cob ja Cob-põhuseina võrdlus (cob-pohk ja cob vordlus.jpg)